PHỤ TÙNG XE HYUNDAI TUCSON 2015 | PHỤ TÙNG XE TUCSON 2016 | PHỤ TÙNG XE TUCSON 2017 | KMHJ3813BGU114692

1 VNĐ

Hoài Đức, HN 30/07/2023
Phụ tùng ô tô 8S
0357756866

Mô tả:

PHỤ TÙNG XE HYUNDAI TUCSON 2015 | PHỤ TÙNG XE TUCSON 2016 | PHỤ TÙNG XE TUCSON 2017 | KMHJ3813BGU114692

MÃ PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ HYUNDAI TUCSON 2015 - 2017

1. MÃ PHỤ TÙNG ĐỒ NGHỀ THEO XE TUCSON 2015 - 2017

ĐỒ NGHỀ THEO XE TUCSON 2015

09130D3100    BỘ ĐỒ NGHỀ TUCSON 2015 - 2017
0914611110    TÔ VÍT    
0913511210    CỜ LÊ    
091471H000    MÓC KÉO XE    
091492P200    TÚI ĐỰNG     
091323B000    MÓC QUAY LỐP SƠ CUA
091314D000    TAY QUAY 
09110D3200    KÍCH    
1339006001    ĐAI ỐC   
0912726500        
09115D3000    ASSY BRACKET 

209102EU07

209102EU07     - GIOANG MÁY
209202EU07     - BỘ GIOANG ĐỘNG CƠ

211002E053

211712E200    SEPARATOR - INNER    
211712E700    SEPARATOR    
3D1132EU01    BLOCK ASSY - CYLINDER    
211002E053    BLOCK ASSY - CYLINDER    
1430310140    PIN - DOWEL    
1430308140    PIN - DOWEL    
211562E000    NIPPLE - BY-PASS    
1430306140    PIN - DOWEL    
1140308356K    BOLT    
211242A100    BUSH - KNOCK    
1153308256K    STUD    
1151306146K    STUD    
211512G000    BOLT    
215152A100    BOLT    
211442E000    GASKET - RUBBER    
1573420000    CAP - (SEALING)    
1573430000    CAP - (SEALING)    
211552E010    NIPPLE - HEATER    
211242E000    BUSH - KNOCK    
1433108090    BUSH    
1573435000    CAP - (SEALING)    
1153306186K    STUD    1153AC        
211362B000    ADAPTER - OIL FILTER    
1140308206KA    BOLT    
211142E020    BOLT - BEARING 
1140308806K    BOLT    

2630035504   - LỌC DẦU XE TUCSON

213502E310

1140610556K    BOLT     
1140308506K    BOLT     
213502E310    COVER ASSY-TIMING CHAIN & OIL PUMP     
1140610856K    BOLT     
216712E030    STUD     
2113403000    GASKET     
213562B000    BOLT - FLANGE     
266112E021    ROD ASSY - OIL LEVEL GAUGE     
2661525000    O-RING     
266152B000    O-RING     
2113303000    PLUG - TAPER     
213592E000    BOLT - FLANGE     
214212E300    SEAL - OIL     
213552E021    O-RING     
213562E021    O-RING     
1140308286K    BOLT     
262592E020    GASKET - OIL SCREEN     
214432E100    SEAL - OIL REAR     
262502E021    SCREEN ASSY - OIL     
1140306186K    BOLT    1140EM         
1339606003    NUT    1339BC         
1140308143    BOLT - FLANGE (8*65)     
2145133T00    GASKET - LIQUID ENGINE     
214142E021    COVER     
2151323001    GASKET - OIL PLUG     
215102E023    PAN ASSY - ENGINE OIL     
2151223000    PLUG - OIL DRAIN     
2151635010    BOLT

21830D3400

1123410256K    BOLT - WASHER ASSY     
218234T000    DAMPER     
21820D3200    BRACKET ASSY - ENGINE MOUNTING     
1338712007K    NUT     
21821C5000    BOLT     
21892C1000    BOLT     
21810D3100    BRACKET ASSY - ENGINE MOUNTING     
21891C1000    BOLT     
1339612007K    NUT     
21830D3400    BRACKET ASSY - TRANSMISSION MOUNTING     
218912Z000    BOLT - WASHER ASSY     
219911J100    BOLT     
218802W000    PACKING - TRANSMISSION MOUNTING SIDE PANEL     
1140610406K    BOLT - FLANGE     
1339712007K    NUT     
21950D3100    BRACKET ASSY - ROLL ROD    

 

5D0452EU00

221272E000    BOLT     
221262E000    BOLT     
223212E000    BOLT - CYLINDER HEAD     
223222E000    WASHER - CYLINDER HEAD BOLT     
1430305120    PIN - DOWEL     
223422E050    HANGER - ENGINE, FRONT     
1433108090    BUSH     
1140308403    BOLT     
1140410206K    BOLT     
223202E000    BOLT - CYLINDER HEAD     
5D0452EU00    HEAD SUB-ASSY - CYLINDER     
2211425000    GUIDE - VALVE     
1430308140    PIN - DOWEL     
2212703000    STUD     
221292E000    PLUG     
221352E000    PIPE - SPARK PLUG HOLE     
221312G000    STUD     
221122E000    SEAT - INTAKE VALVE     
1601110000    BALL - STEEL     
221132E000    SEAT - EXHAUST VALVE     
1573428000    CAP - (SEALING)     
223112E080    GASKET - CYLINDER HEAD     
221002E002    HEAD ASSY - CYLINDER

224102E000

224102E000    COVER ASSY - ROCKER     
2651026600    CAP - OIL FILLER     
2650222600    PACKING - OIL FILLER CAP     
224512G600    BOLT     
292432B400    BOLT - ENGINE COVER MOUNTING     
224432E000    SEAL - OIL     
267402G000    VALVE - PCV     
267102E001    HOSE ASSY - BREATHER     
3137921001    CLIP - HOSE     
224412E000    GASKET - ROCKER COVER

231102E501

230402E000    RING SET - PISTON     
230412E020    PISTON & PIN & SNAP RING ASSY     
230412E010    PISTON & PIN & SNAP RING ASSY     
230412E000    PISTON & PIN & SNAP RING ASSY     
234122E000    PIN - PISTON     
234132E000    RING - SNAP     
230602E003    BEARING PAIR SET - CON ROD     
230602E013    BEARING PAIR SET - CON ROD     
230602E023    BEARING PAIR SET - CON ROD     
230602E033    BEARING PAIR SET - CON ROD     
230602E043    BEARING PAIR SET - CON ROD     
235102E001    ROD ASSY - CONNECTING     
235102E051    ROD ASSY - CONNECTING     
235132E000    BOLT - CON ROD     
231272E000    BOLT - CRANKSHAFT     
231242E000    PULLEY - DAMPER     
231282E000    PIN - DOWEL     
6D0562EU00    CRANKSHAFT ASSY     
231102E501    CRANKSHAFT ASSY     
231412E000    WHEEL - CRANKSHAFT POSITION SENSOR     
2321125050    PLATE - DRIVE     
210302E000    BEARING PAIR SET - CRANKSHAFT CENTER     
233112E050    BOLT - DRIVE PLATE     
2322625000    PLATE - ADAPTER     
3919137100    SCREW - CRANKSHAFT POSITION SENSOR WHEEL     
210202E011    BEARING PAIR SET - CRANKSHAFT    21020D    STD-B(BLACK)     
210202E041    BEARING PAIR SET - CRANKSHAFT    21020D    STD-E(YELLOW)     
210202E031    BEARING PAIR SET - CRANKSHAFT    21020D    STD-D(GREEN)     
210202E021    BEARING PAIR SET - CRANKSHAFT    21020D    STD-C(NO COLOR)     
210202E001    BEARING PAIR SET - CRANKSHAFT    21020D    STD-A(BLUE)    

241002E000

243212E010    CHAIN - TIMING     
1140306253    BOLT     
243702E010    CONSTANT VARIABLE VALVE TIMING ASSY - EXHAUST     
242002E080    CAMSHAFT ASSY - EXHAUST     
242002E070    CAMSHAFT ASSY - EXHAUST     
243502E011    CONSTANT VARIABLE VALVE TIMING ASSY     
244102E000    TENSIONER ASSY - TIMING CHAIN     
2436125000    BOLT - CONSTANT VARIABLE VALVE TIMING     
244202E000    TENSIONER ARM ASSY     
1140308186K    BOLT     
241002E000    CAMSHAFT ASSY - INTAKE     
244302E000    GUIDE - CHAIN     
243492E000    BOLT - TIMING CHAIN     
1573216003    CAP - (SEALING)     
245512E001    ROCKER ARM ASSY     
246102E000    ADJUSTER ASSY - ROCKER ARM LASH     
222222E000    RETAINER - VALVE SPRING     
2222302500    LOCK - VALVE SPRING RETAINER     
243752E100    OIL FLOW CONTROL VALVE - EXHAUST     
222212E000    SPRING - VALVE     
222242G000    SEAL - VALVE STEM     
243552E100    OIL FLOW CONTROL VALVE - INTAKE     
2151635010    BOLT     
222112E400    VALVE - INTAKE     
222122E000    VALVE - EXHAUST     
246552E000    GASKET     
246512E000    ADAPTER - OIL CONTROL     
1140306226K    BOLT

252212E000

1140306306K    BOLT     
1123306146K    BOLT - WASHER ASSY     
252212E000    PULLEY - COOLANT PUMP     
251002E020    PUMP ASSY - COOLANT     
251242E000    GASKET - WATER PUMP     
252122E820    RIBBED V-BELT

97606D3500

25330D3000    CAP ASSY - RADIATOR     
1125306207B    BOLT [W/ WASHER]     
25410D3500    HOSE ASSY - RADIATOR, LOWER     
25431D3600    RESERVOIR ASSY - RADIATOR     
25380D3500    BLOWER ASSY     
254851J000    CONNECTOR     
253312P044    CLAMP - (HOSE)     
25451D3000    HOSE     
253971D000    CLIP     
1472026006S    CLAMP - (HOSE)     
252351D016    SCREW - TAPPING     
253951M000    TAP BOLT     
1472013806S    CLIP - HOSE     
25450D3200    HOSE & CLAMP ASSY     
25350D3500    SHROUD - RADIATOR     
25385D3300    RESISTOR     
1472022006S    CLIP - HOSE     
252313Z000    FAN - COOLING     
253352P000    INSULATOR - RADIATOR MOUNTING UPPER     
25485D3000    CONNECTOR     
25333D3000    BRACKET ASSY - RADIATOR MOUNTING UPPER     
25310D3550    RADIATOR ASSY     
1125406206B    BOLT     
25386D3500    MOTOR - RADIATOR COOLING FAN     
253181D100    PLUG - RADIATOR DRAIN     
253951D008    TAP BOLT     
1125406256B    BOLT     
25414D3500    HOSE ASSY - RADIATOR, UPPER     
25415D3500    HOSE - RADIATOR, UPPER     
254861P100    HOLDER - CLIP     
29135D3500    GUARD - AIR     
25411D3500    HOSE - RADIATOR INLET     
25485D3200    CONNECTOR     
254853J000    CONNECTOR     
29134D3000    GUARD - AIR, RH    29136R     
25336C5000    INSULATOR - RADIATOR MOUNTING LOWER     
97606D3500    CONDENSER ASSY - COOLER     
978532F100    DESICCANT ASSY - RECEIVER DRIER     
978521J000    CAP ASSY - RECEIVER DRYER     
25328B1000    LABEL - RADIATOR CAP     
29136D3500    GUARD - AIR, LH     
29150D3500    DAM - AIR

255002E000

256002E500    CONTROL ASSY - COOLANT TEMPERATURE     
256232E000    O-RING     
3922038030    SENSOR & GAUGE UNIT - WATER TEMPERATURE     
256312E500    FITTING - COOLANT INLET     
1140306207S    BOLT    1140FZ     
255002E000    THERMOSTAT ASSY    25500A     
1472020006S    CLAMP - (HOSE)    1472AN     
1338608007K    NUT    1338BB     
254722E000    HOSE - COOLANT BY-PASS    25472A     
254572E000    PIPE - HEATER    28483     
254562E000    BOLT    1140FD     
1472024006S    CLIP - HOSE     
254802E010    HOSE ASSY - HEATER PIPE      

28210D3200

28130D3300    HOSE ASSY - AIR INTAKE    28130     
1471608000    CLIP - HOSE    1471AA     
28110D3400    CLEANER ASSY - AIR     
28210D3200    DUCT ASSY - AIR    28210     
865952T500    CLIP    86593D     
28115D3300    COVER - ELEMENT    28115L     
28213D3000    SHIELD - AIR INTAKE    28213A     
28220D3000    DUCT - AIR INTAKE    28220B     
28113D3300    FILTER - AIR CLEANER    28113     
1125406206B    BOLT    1125AD     
8615622000    SCREW - COWL TOP COVER MOUNTING    86156     
861572H100    CLIP - COWL TOP COVER MOUNTING    86157A     
861552H100    RETAINER - COWL TOP COVER MOUNTING     
281603R030    INSULATOR    28160     
281711C000    BOLT    28171K     
2822338000    CAP - DRAIN    28223A     
281613R000    COLLAR - INSULATOR    28161G     
281603V100    INSULATOR - AIR CLEANER BODY    28160A     
28114D3000    BRACKET ASSY - AIR INTAKE    28114C     
1125106206B    BOLT    1125DB


Thông tin

Địa chỉ:
Hoài Đức, HN
Giá
1 VNĐ
Mã tin 70062dc4-9b28-4aef-87ee-a90a870925cd này đã được duyệt đăng. Nếu bạn gặp vấn đề, vui lòng báo vi phạm hoặc liên hệ 0916614188(Mr. Phòng) để được trợ giúp
Báo cáo vi phạm

Tin rao vặt tương tự


Tin Quảng Cáo
Mr. Phòng